Sinnesbidan

Min diktsamling SINNESBIDAN föreligger som manus i slutredigerat skick. Den är uppdelad i tretton teman: Inspiration, Natur, Kärlek, Språk, Konst, Vetenskap, Religion, Ode, Nostalgi, Barnlek, Legend, Mörker och Ljus. Här ges ett mindre antal exempel på dikter ur några av dessa avdelningar i diktsamlingen Sinnesbidan.

INSPIRATION

Under hemsidans rubrik LIMERICKAR och HAIKU har några av dikterna i avdelning Inspiration citerats. Bland dessa finns sju haiku-varianter, vilka inspirerats av en av Tomas Tranströmers haiku-dikter ingående i hans samling DEN STORA GÅTAN. Min titel är i sig en haiku och lyder sålunda:

Sju varianter

Efter den sjunde dikten

vilade jag mig

Hommage à Tomas Tranströmer

Här följer haikun ur DEN STORA GÅTAN som inspirerade mig:

På en hylla i

dårarnas bibliotek

postillan orörd

och mina 7 varianter:

På en hylla i

troendes medvetande

förnuftet ostört

 

DEN STORA GÅTAN

av de tanklösa lätt löst

genom inbillning

 

Rumtidens krökning

högreståndsmässigt stajlad

av uppblåst Herre

 

Alltet ur Intet

eller Allt i evighet

av gudsbarn fattat

 

Före tid och rum

guden tuttat på sig själv

till Stora Smällen

 

Intet kan finnas

som ej någon har skapat

ej ens skaparen

 

På en hylla i

tvivlarens bibliotek

Bibeln genomläst

 

Här ger jag några andra exempel ur avsnittet Inspiration:

Hommage à Harry Martinson 

I FOLKHAVET

I folkhavet griper dig förälskelsen eller åtrån

ibland som en underström

 

En vårkväll på Manhattan ler en kvinna mot dig

genom regn och tårar

 

Och i midsommardansen rörs flickans doftande hår

av en bris från Siljan

 

Hommage à Harry Martinson

 

Höst

 

Nu vill jag resa mitt minnes hydda

uppe på fjällhedens klipputsprång

Sitta där spana mot tider flydda

som återklingar i vindens sång

 

Hör jag och ser jag dig naken i lunden

skratta och dansa min ungdoms mö

Hör jag dig viska i älskogsstunden:

Älskade, älskade aldrig dö!

 

Nu vill jag bygga min längtans boning

Sitta där drömma i kvällsolsglöd

Se dig vandra längs flodstrandens skoning

Åter känna vår kärleksdag röd

 

Nu vill jag reda min ålders läger

uppe i bergen där sikten är vid

Ana i fjärran mångpennad häger

skriva i flykt om sagornas tid

 

 

Hommage à Nils Ferlin

DIKTEN HÄRFÖRLE'N

Det var visst häromdan

Jag gick som vanligt

känslokall och tanklös

genom stan

 

Bak Vitabergen solen sjönk

och aftonen var fin

Då stod han plötsligt där

i hörnet, ganska mager, Hr poeten

 

Jag frågade förstås

Han sa: Så enkelt som ett bloss!

Man har en tanke, ganska klar

Och känsla med, rätt varm

 

Sen trycker man det hela

ut i orden

Och vips

är dikten vorden!

 

Fritt efter Ogden Nash                          SPEAK LOW

...

Time is so old

And love so brief,

Love is pure gold

And time a thief                                

...

           1                                                             2

Tiden  är lång                                         Tid är ej huld

Vår kärlek kort                                        Vår kärlek ljuv              

Kärlekens sång                                      Kärlek är guld

Likt tid dör bort                                       Och tid en tjuv   

 

Fritt efter Robert Frost                        THE ROAD NOT TAKEN

...

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence

Two roads diverged in a wood, and I, and I,

I took the one less travelled by

And that has made, has made all the difference

 

En gång för mycket längesen,

det säger jag till dig, som vet min stig:

I skogens djup, där stigen delar sig, jag valde den,

jag valde den, som nästan ingen annan tar, min vän

Och valda stigen? I hela livet har jag aldrig ångrat mig

 

Fritt efter Johann Wolfgang von Goethe    ÜBER ALLEN GIPFELN

 

Über allen Gipfeln ist ruh’

in allen Wipfeln spürest du

kaum einen Hauch

Die Vögelein schweigen im Walde

Warte nur! Balde

ruhest du auch 

 

Över topp, över tinne

så stilla

Susning i ditt sinne

var en villa

Fåglarna i skogens ljusning

slutat drilla

Vänta bara!

Snart vilar ock du

så stilla

 

Hommage à Octavio Paz

       SONETT  

Ur mörka källan sprungen till ljusets hägn,

       som ordstinn frukt ett moderskved dig födde  

Bildrusig eld din själ som bränder glödde,

blodbegöt din tanke klar ett heligt regn

 

Källans sjud blev glyfer i aztekisk sägn

i blot till gudar människa förblödde

I dikt, ej med peyotl, vår värld du gödde

gav Jorden äring som Tlaloc med sitt regn

 

Vad löfte bär till människan din sång?

Att frihet står i skönheten att söka?

Att fantasi förvandlar träl till själ?

 

Se upp! Ty sinnets villor gör ock förfång,

och inbillning är ofta vantrons sköka

Blott tankens skärpa tjänar det sannas väl

 

 

RUBÁIYÁT OF OMAR KHAYYÁM

  i engelsk tolkning av Edward Fitzgerald

39

How long, how long, in infinite Pursuit

Of This and That endeavour and dispute?

Better be merry with the fruitful Grape

Than sadden after none, or bitter Fruit

 

Fritt efter Omar Khayyám

Hur länge kämpa i ändlös tävlan

För detta gräl och för denna skrävlan?

Hellre gläd dig då åt druvans livskraft

Än låta bitter frukt döva ävlan

 

Ett sista exempel ur avdelning Inspiration är mitt provokativa svar på en retorisk fråga:  

Hommage à Hjalmar Gullberg 

Tror du att fåren skulle

beta i morgonglans

på gräsklädd jordisk kulle

om inte gudar fanns?                             

...   ...

THE FOOL ON THE HILL 

Vem tror att dåren skulle,

långt bortom vett och sans,

sitta på enslig kulle,

om gudar fanns?

...   ...

Vem tror att åren skulle

sluta med vissnad krans

på alla dödas kulle,

om gudar fanns?

 

Dåren på jordisk kulle

trodde att gudar fanns,

ville att livet skulle

vara som dårars dans

 

NATUR

Diktsamlingens titeldikt finns i denna avdelning:

SINNESBIDAN

Det finns en ängsmark

av ingen trampad

i skogens glänta

långt härifrån

 

Där spelar vinden

sin flöjt om kvällen

de skönsta toner

som ingen hör

 

Och älvan osedd

i dansen sveper

kring gräs och tuvor

en immig skrud

 

Där sprids en väldoft

från ängens blommor

men sinnen saknas

att känna den

 

I skogsbrynssnåren

fylls mogna hallon

med utsökt smak

i en osökt värld

 

Och aldrig nånsin

du finner vägen

till detta sinnenas

paradis

 

Din chans är ute,

din tid är gången,

du valde vägar

långt härifrån

 

Nu bidar jorden,

i ban runt solen

och slösar ymnigt

sin skönhetsprakt,

 

att det skall komma

ett annat släkte

med öppna sinnen

och ödmjuk själ

 

Må de då finna,

det vi blott ante,

ett liv på jorden

i sinnlig fröjd

 

KÄRLEK

TUSEN ÅR AV TVÅSAMHET

Sinnesberusad är kärleken

Sjunger sin sång om glädjen

Drömmer sin dröm om rosen

 

Tusen år av tvåsamhet

utan tårar

utan törnen

 

SVALORNA I HENNEBONT

Solnedgång

Doften av ditt hår och eldens skyar

Sädesfält

Som ditt blonda hår i band av horisont

Aftonbris

leker i ditt hår och kelters vita byar

Vallmoblom

Svarta pilar överflyglar Hennebont

 

Du vandrar bort mot solnedgång

över sädesfält med bård av vallmor

Vinden viskar i ditt hår en avskedssång

Poplarna i Hennebont omvärves av svalor

 

KONST

INSTALLATION

Apan kunde med en pinne rita i sanden

Apan kunde göra fotavtryck i sanden

De upprepade sig sinnrikt likt kornen i sanden,

blev  till en installation i sanden,

enkel, skön, genial som sanden

Apan kunde göra sitt tarv i sanden

Träcket torkade till moderna skulpturer i sanden

 

Men apan ville uttrycka sina djupaste tankar

och känslor, föreviga dem i sanden,

i en skrift som motstod tidens tand i sanden

Apan försökte skriva allt detta i sanden

Apan bet i gräset på savannen bakom sanden

Som ett grönt bläck rann apans saliv ut i sanden

 

Apan tänkte på William Shakespeare,

kejsaren bland skrivare

Apan kliade sig i pälsen, fick en idé

Apan fångade savannens struts,

kejsaren bland fåglar

Strutsen förstod inte apan, inte konsten,

bara sanden

 

Apan avfjädrade den fullfjädrade

Apan vässade ettusentvåhundratrettiofyra

strutsfjädrar

Apan stack de ettusentvåhundratrettiofyra

fjäderpennorna i sanden

Apan förundrade sig över sin installation i sanden

Apan såg bardens samlade verk förevigade i sanden

Strutsen såg bara sin kejsarskrud i sanden

Strutsen kände sig lika naken som kejsaren,

stack huvudet i sanden

Då gömde apan sig inne i sin fjäderlätta installation

och sket i sanden

 

Djupt under tidens sand

vände sig

William Shakespeare

i sin grav

 

*

 

KMM

De Konstiga Moderniteternas Museum

Hommage à Ulf Linde et Marcel Duchamp

de Ulf Henrik Lindberg

 

Gå till KMM på Skeppsholmen,

träd över tröskeln in i det allra heligaste!

Stega raka vägen fram till Mästerverket

par préférence!

Det hänger där på väggen, ganska lågt.

Vilken bedövande färg, vilken berusande form!

Ensam att nu i ottan ha upptäckt det,

stöttar du hakan i handen

och faller i trance.

Sömngångaraktigt rör sig dina fötter i en båge

fram och åter - din konstkännarblick

tar in hela härligheten i olika synvinklar.

Nu strömmar folket till, fylkas omkring dig,

smittas av din entusiasm, lyfts av konsten.

Så vackert den svarta ormlika slingan

står mot den knallröda cylindern!

Du böjer dig fram: Aha, ett av dessa verk,

där konstnären känt sig manad

att förstärka sitt bildbudskap

med kompletterande text!

Du läser:

1. Drag ur säkerhetssprinten!

2. Rikta munstycket mot lågornas bas!

3. Tryck ned handtaget!

Vilket genialt konststycke

att så subtilt blanda bild och ord!

Hela din själ uppfylls av

 den förandligade känsla,

som detta Monumentala Mästerverk utstrålar.

Då dyker med ens Den Lille Prinsen upp

mellan åskådarnas ben

och ropar i den stilla stunden:

Arma gubbar varför gapa?

Detta är alls ingen apa -

det är en naken skumsläckare.

Det tar fyr i helsicke,

folk svär och förbannar.

Fans Mormor brinner!

Du tar till flykten

och kommer in i nästa sal - 

ser dig om i panik.

Ingen släckare här,

ingen skum konst heller!

Ack, där är räddningen -

den Rena Oförfalskade KONSTEN!

Gjut olja på de upprörda vågorna

och kasta ditt vatten

i Marcels porslinsvita pissoar!

 

NOSTALGI

ÅLDRARNA

Gnistrande vit var sanden

vid havet i barndomens somrar

Vitt var varat och uppfyllt av ljus

Sjöbrisen lekte i klitternas strandråg

tiden i nuet som vågorna födde

 

Gick du dit åter i ungdomens dagar

tätt intill flickan som gick vid din sida

Gåtfullt var varat och uppfyllt av henne

Vinden lekte i vågornas skum

tiden i nuet som kärleken födde

 

Drog du till stranden i senhöstens skymning

lyssnande tankfullt till vågornas sorl

Grå var strandrågen, havet och molnen

Olöst var gåtan och oräknad sanden

tiden i nuet som livet födde

 

LJUS

LOVSÅNG

Fågel,

du som smeker luften

med din vinge

och mitt öga

med gracen i din flykt,

teckna i skyn min tanke

med dina lätta pennor

 

Fågel,

du som rör luften

med din stämmas drill

och min själ

med jublet i din sång,

pränta i rymd min glädje

med dina spröda toner

 

 

                                                

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)