Nya bilder

Bästa läsare av mina bloggar!

Min senaste blogg den 22 nov 2012 tycks ha blockerat det nyhetsbrev jag försökte sända omedelbart därefter samma dag. Även om det förefaller orimligt, har jag ingen annan förklaring till att det inte gick att skicka mitt andra nyhetsbrev nr 2 (22 nov), eftersom inget sådant skickats sedan mitt första nyhetsbrev nr 1 sändes i oktober ungefär en månad tidigare. Normalt skall det gå att skicka nyhetsbrev var fjortonde dag. Jag gjorde en anmälan till N.nu men fick ingen förklaring och det ledde inte till någon åtgärd. Cirka två veckor senare en dryg vecka in i december öppnades möjligheten att sända nyhetsbrev från min hemsida http://www.eternellabooks.n.nu, vilket jag gjort till mina prenumeranter idag.

I dagens nyhetsbrev (1 januari 2012) meddelade jag mina prenumeranter, att flera nya bilder har adderats till min hemsidas fotogalleri http://www.eternellabooks.n.nu/fotogalleri samt gav några kommentarer till dem. Om detta väcker någons intresse, vänligen prenumerera på mitt Nyhetsbrev! för framtida spännande upplysningar om mitt pågående skrivande av den biografiska romanen Don Pedro, Doña Pastora och Mamsell Alma - I de svinnande nuens flöde.

Välkommen till min hemsida http://www.eternellabooks.n.nu ! där mycket finns att inhämta om mitt tidigare skrivande och om möjligheter att införskaffa mina böcker till förmånliga förlagspriser.

Med varm hälsning

Ulf Henrik

1 jan 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)