Hem

E Ternella Böcker

För dig som söker oförglömliga läsupplevelser

Under rubriker och länkar på denna hemsida finner du upplysningar om mig och mitt skönlitterära skrivande i olika genrer. Det rör sig om bl a en romantrilogi, en roman, en kriminalroman, en limericksamling, en kortroman, noveller, en novellett, en essäsamling, en diktsamling och en biografisk roman samt en idéroman. De fyra förstnämnda föreligger i bokform. För recensioner och motton se under rubriken Motton och Recensioner, som du når genom att klicka på länken: www.eternellabooks.n.nu/motton-och-recensioner.

1. SPRINGKORNSAGAN - I Drömvit Glömskas Skimmer - en romantrilogi (E Ternella Böcker 1999) (BILD: Fotogalleri). Se presentation och stilprov under rubriken Springkornsagan! För motton och recensioner se under rubriken Motton och Recensioner, som du når genom att klicka på länken: www.eternellabooks.n.nu/motton-och-recensioner

2. 100 OCH EN NYA LIMERICKAR (E Ternella Böcker 2005) (BILD: Fotogalleri). Se presentation och stilprov under rubriken Limerickar och Haiku, som du når genom att klicka på rubriken ovan: Limerickar och Haiku

3. BEVARE OSS VÄL! - en kriminalroman (E Ternella Böcker 2008) (BILDER: Fotogalleri, i vilket även hemsidans HEADER-bildtext förklaras OBS!). Se presentation och stilprov under rubriken Bevare oss väl! För motton och recensioner se under rubriken Motton och Recensioner, som du når genom att klicka på länken: www.eternellabooks.n.nu/motton-och-recensioner

4. EVIGHETENS STILLA STÄNK - en roman (E Ternella Böcker 2008) (BILD: Fotogalleri). Se presentation och stilprov under rubriken Stilla stänk! För motton se under rubriken Motton och Recensioner, som du når genom att klicka på länken: www.eternellabooks.n.nu/motton-och-recensioner.

Nummer 3 och 4, som utkom samtidigt, hålls samman under samlingstiteln RÖTT OCH BLÅTT.

Av de övriga verken finns fyra manus i slutredigerat skick klara för publicering, samt ett under arbete nämligen:

5. MYTEN M - en novellsamling, innehållande bl a kortromanen SAGADRÖM och novelletten RAPPAKALJANS MORFOLOGI. Se presentation och stilprov ur novellsamlingen på undersidan Myten M genom att klicka på länken i sidokolumnen eller här: www.eternellabooks.n.nu/mytenm

6. UPPE PÅ HÖJDERNA VID VÄGEN DÄR STIGARNA MÖTS - en essäsamling. Se presentation och stilprov ur essäsamlingen på undersidan Uppe på höjderna ... genom att klicka på länken i sidokolumnen eller här:  

www.eternellabooks.n.nu/uppepahojderna

7. SINNESBIDAN - en diktsamling. Se presentation och stilprov ur diktsamlingen på undersidan Sinnesbidan genom att klicka på länken i sidokolumnen eller här: www.eternellabooks.n.nu/sinnesbidan

Under nyligen påbörjat och pågående skrivande (fem kapitel klara, januari 2013) är:

8. DON PEDRO, DÕNA PASTORA OCH MAMSELL ALMA - I De Svinnande Nuens Flöde  - en biografisk roman (under arbete). Viss bakgrund framgår i text till bilder under Fotogalleri.

(MOTTO och BILDER: Fotogalleri)

9. CAPRI KATEGORISKA IMPERATIV - en science fictional idéroman. Se presentation och stilprov ur idéromanen genom att klicka på länken här:

 www.eternellabooks.n.nu/caprikategoriska 

Med mitt skrivande vill jag ge läsarna berättelser, essäer och dikter, som genom sitt innehåll av miljöer, intriger, gestalter, tankar, idéer och stämningar talar till såväl känsla som intellekt - läsupplevelser som berör och dröjer sig kvar i läsarnas sinne - eternella böcker.

E Ternella Böcker - logo (BILD: Fotogalleri) 

Gå till nya bloggen genom att klicka på den i sidokolumnen:

www.eternellabooks.n.nu/e-ternella-blogg

Ny dikt, ny mall och ny header

14 feb 2014

I mitt Nyhetsbrev, som går ut till mina trogna prenumeranter idag, kommer jag att berätta om de rubricerade nyheterna. Min nya dikt, inspirerad av Omar Khayyám, har jag fört in under länken för min diktsamling SINNESBIDAN, www.eternellabooks.n.nu/sinnesbidan under rubriken Inspiration

Den nya mallen och den nya headern med text har jag fått hjälp att installera av min dotterdotter Tilda, ägare till hemsidan www.tildaskatterochhastar.n.nu 

I ett framtida Nyhetsbrev, då jag på hemsidan börjar föra in Stilprov ur mitt pågående skrivande av den biografiska romanen Don Pedro, Doña Pastora och Mamsell Alma, tänker jag ge en närmare förklaring till Headertexten, som också är mottot för nämnda roman.

Med februarihälsning

Ulf Henrik

Ny mall

2 nov 2013

I sista veckan i oktober 2013 har jag med dotterdotter Tildas hjälp (hennes hemsida: www.tildaskatterochhastar.n.nu) ändrat min hemsida (www.eternellabooks.n.nu), så att den fått ett nytt utseende. På grund av att denna ny mall endast har plats för åtta huvudrubriker, har två tidigare sådana fasta rubriker fallit bort, nämligen Limerickar och Haiku samt Motton och Recensioner. Innehållet under dessa rubriker når du genom de länkar som jag lagt in i texten under huvudrubriken Hem.

Med bästa hälsning

Ulf Henrik Lindberg

Nytt konststycke

18 okt 2013

Hej alla vänner som gästar min hemsida (www.eternellabooks.n.nu) ibland!

Det är ganska länge sedan jag reviderade sidan eller adderade nytt material. Men idag har jag under extrasidan, som gäller min diktsamling Sinnesbidan (www.eternellabooks.n.nu/sinnesbidan) gjort ett tillägg under underrubriken KONST. Där har jag sålunda infört min nyskrivna dikt KMM, som har inspirerats av, att stol nr 11 i Sv Akad. i denna månad lämnats tom t v.

Med höstlig hälsning från Ulf Henrik

Nytt Stilprov

14 apr 2013

Hej bästa bloggläsare!

Med denna blogg vill jag meddela att det på min Hemsida www.eternellabooks.n.nu finns ett nytt Stilprov, som jag valt för att göra er nyfikna på min historiska, mm, mm, romantrilogi SPRINGKORNSAGAN. Bli gärna prenumerant på mitt Nyhetsbrev! Där får ni viktig information såväl om mitt tidigare som mitt nu pågående skrivande.

Med varm hälsning

Ulf Henrik

Nya uppgifter

11 mar 2013

 

Till mina intresserade bloggläsare

görs här bara ett kort tillkännagivande om nya uppgifter, som har viktig betydelse för det pågående arbetet med min biografiska roman. Utförligare presentation kommer i mitt nästa Nyhetsbrev om ett par veckor.

Med varm vårhälsning i marskylan

från Ulf Henrik

 

Nya länkar

4 feb 2013

Till mina goda bloggläsare rekommenderar jag idag, att ni tar en titt på min hemsida www.eternellabooks.n.nu Där har jag som undersidor lagt in tre nya länkar i hemsidans sidokolumn. Meningen är att på dessa sidor presentera små smakprov ur mina dikt-, novell och essäsamlingar, vilka nu föreligger i form av slutreviderade manus. 

Klicka på www.eternellabooks.n.nu/sinnesbidan Ni finner där ett mindre axplock dikter ur min diktsamling SINNESBIDAN.

De  andra två undersidorna kommer så småningom att förses med text. Ni får en vink via min blogg, när det är dags att klicka på länkarna:

www.eternellabooks.n.nu/mytenm och

www.eternellabooks.n.nu/uppepahojderna

Med varm blogghälsning

Ulf Henrik

Talande titel

14 jan 2013

Med dagens blogg vill jag uppmana mina läsare att titta in på min hemsida, http://www.eternellabooks.n.nu. Granska gärna det mesta som står på sidorna; här bjuds mycket av intresse under flera rubriker om mina böcker och mitt pågående skrivande. Speciellt vill jag idag rikta er uppmärksamhet mot en nytillkommen talande titel till de haiku-dikter jag skrivit, och som finns presenterade under rubriken Limerickar och Haiku. I mitt nästa Nyhetsbrev kommer jag att nämna mer om detta.

Med bästa hälsning från eder bloggande

Ulf Henrik Lindberg

Nya bilder

1 jan 2013

Bästa läsare av mina bloggar!

Min senaste blogg den 22 nov 2012 tycks ha blockerat det nyhetsbrev jag försökte sända omedelbart därefter samma dag. Även om det förefaller orimligt, har jag ingen annan förklaring till att det inte gick att skicka mitt andra nyhetsbrev nr 2 (22 nov), eftersom inget sådant skickats sedan mitt första nyhetsbrev nr 1 sändes i oktober ungefär en månad tidigare. Normalt skall det gå att skicka nyhetsbrev var fjortonde dag. Jag gjorde en anmälan till N.nu men fick ingen förklaring och det ledde inte till någon åtgärd. Cirka två veckor senare en dryg vecka in i december öppnades möjligheten att sända nyhetsbrev från min hemsida http://www.eternellabooks.n.nu, vilket jag gjort till mina prenumeranter idag.

I dagens nyhetsbrev (1 januari 2012) meddelade jag mina prenumeranter, att flera nya bilder har adderats till min hemsidas fotogalleri http://www.eternellabooks.n.nu/fotogalleri samt gav några kommentarer till dem. Om detta väcker någons intresse, vänligen prenumerera på mitt Nyhetsbrev! för framtida spännande upplysningar om mitt pågående skrivande av den biografiska romanen Don Pedro, Doña Pastora och Mamsell Alma - I de svinnande nuens flöde.

Välkommen till min hemsida http://www.eternellabooks.n.nu ! där mycket finns att inhämta om mitt tidigare skrivande och om möjligheter att införskaffa mina böcker till förmånliga förlagspriser.

Med varm hälsning

Ulf Henrik

Ny bild

22 nov 2012

Hej alla mina blogg-läsare!

Nu vill jag upplysa er om den nya häftiga bilden, som jag lagt in i mitt fotogalleri:

www.eternellabooks.n.nu/fotogalleri

Bilden har en lång spansk titel, som börjar med Las Luminarias. I mitt nyhetsbrev kommer jag att berätta mer om bilden, och varför jag ville ha den med på min hemsida.

Därför vill jag påminna er om att prenumerera på mitt nyhetsbrev, om ni inte redan gjort det.

Här passar jag också på att tipsa er om möjligheten att skaffa er en egen hemsida, om ni inte redan gjort det. Gå in på:

www.n.nu

hälsar vänligt er bloggare

Ulf Henrik

E Ternella blogg

17 nov 2012

Hej alla bloggläsare! Välkomna till den splitternya bloggen E Ternella!

Här kommer jag ibland att lägga in lite smått och gott om mina böcker och mitt skrivande. 

Med varm hälsning från ägaren till hemsidan www.eternellabooks.n.nu 

Ulf Henrik Lindberg

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)